Glommens Båtklubb har följande styrelse:

Glommens Båtklubb
Box 4208
311 04 Glommen
Pg   91 34 60-2
Bg   5906 – 0087
E – post:  glommen.batklubb@telia.com


Styrelse 2008:

Styrelsen konstituerade sig enligt följande för 2011:

Ordf. Sven Hämberg tel. 070-9395723
Sekreterare: Leif Nordvall 971 94, 0707648553
Kassör: Håkan Olofson tel. 972 98, 0708-611171
Ledamot: Christer Nilsson tel. 961 01, 0706/896101
Ledamot: Börre Audum tel. 922 04
Ledamot: Rolf Jansson tel. 924 67

 

Foton av styrelsemedlemmarna finner du här

 

HAMNEN

Uppsyningsman :  Börre Audum                  tel.  92204
Gästverksamhet:  Sven Hämberg                 tel. 070-9395723

Information
Båtplatser:           Christer  Nilsson              96101
0706/896101

Till startsidan