Foton av våra styrelsemedlemmar kommer här efter

hand som redaktören lyckas fånga dem i flykten!

Ordförande Sven Hämberg på sin Maxi 84, ansvarig gästverksamheten
Leif Nordvall, Dehler 34, sekreterare
Kassör Håkan Olofsson
Ledamot Christer Nilsson, Viksund 925, bland annat information båtplatser och mycket mycket annat
Ledamot Börre Audum, Nauticat 33, uppsyningsman
! Ledamot Rolf Jansson, Benetau Oceanis 411 Cruiser, webbmaster

 

Startsidan

12 April, 2011