Uppmaning till våra medlemmar

Vid samtal med styrelsen den 18 juni 2008 uttalades en klar och tydlig önskan att vi som är medlemmar bör skicka in våra mailadresser till kassören så att vi så småningom får ett register med allas mailadresser. Detta kan efterhand underlätta den administrativa hanteringen för styrelsen när det gäller allmän kontakt med medlemmarna och även när det gäller kallelser till sammanträden och dylikt.

Skicka alltså in din mailadress till kassören Fredrik Gunnarson, hans mailadress ser ut så här:

fredrik"at"glommensror.se

OBS att i adressen ovan ska du ersätta "at" med det vanliga så kallade alfaslang, alltså @ (tryck AltGr+siffran 2), vi skriver inte ut alfaslang på hemsidan för att i möjligaste mån slippa spam(skräppost).

 

 

 

 

Startsidan