Arbetsgrupper

 

Enligt beslut år 2007 finns det fem arbetsgrupper inrättade för att sköta om alla praktiska göromål i hamnen.

BRYGGRUPP
för att sköta om bryggorna
OMRÅDESGRUPP för att sköta vårt arrenderade område
ARRANGEMANGSGRUPP för att sköta olika aktiviteter som båtklubben är involverad i
GÄSTHAMNSGRUPP för att sköta gästhamnsverksamheten
SPECIALISTGRUPP där enskilda medlemmars (yrkes)kompetens kan utnyttjas

 

 

 

Till startsidan