Sommarmöte 2011

äger rum den 8 juli kl 18.00 i hamnen.

Som vanligt blir det först ett formellt möte med styrelsen och medlemmarna och

därefter tar den friare delen av programmet vid, det vill säga grillning och allmänt umgänge

i sedvanligt vackert sommarväder.

Varmt välkomna!!!

 

Startsidan