Förtöjningar

Gång på gång påpekas från vår ordförande och styrelse hur viktigt det är med ordentlig förtöjning vid våra bryggor. Det är tyvärr ofta vi ser båtar som har för dåliga förtöjningar, antingen är tågvirket för klent eller så är linorna inte så spända som de bör vara vid pontonbryggorna. När du tittar i en tabell för rekommenderad tågvirkestjocklek så titta på det som gäller för utsatta lägen för det är vad vi måste tillämpa här.

Tänk också på att detta handlar inte bara om din egen båt utan även om grannens.

När bommarna togs in hösten 2008 visade det sig att det fanns båtar där linorna inte ens var ordentligt knutna i förtöjningsringarna på bommen utan linan var bara snodd några varv runt bommen!!!

 

 

Så här skrev vår ordförande nyligen i kallelsen till sommarmötet 2008:

"Vid senaste kulingen 10 juni var det många båtar som låg och svajade mellan bommarna och även slog i. Kontrollera era förtöjningar.
Alla båtar vid flytbryggorna med bommar ska ha sträckta förtöjningar så de ligger fast mellan bommarna. Det finns anvisningar på anslagstavlan. Se till att tågvirkesdimensionen är anpassad till Din båtvikt.(Se försäkringsbolagens rekommendationer för förtöjning och dimensioner.)
"

Vid nästa kuling (som blev en storm!!!) i slutet av juni 2008 var det fortfarande många båtar som hade problem.

Försäkringsbolaget Atlantica har en mycket fin förtöjningsguide i så kallat pdf-format som du hittar här   För dig som undrar över olika slags tågvirke finns det information t ex här

 

Från försäkringsbolaget If saxar vi följande:

Det finns en gammal sjömansregel som säger allt du egentligen behöver veta om förtöjning:

 Förtöj alltid för storm!

 Det innebär att du ska se till att:

  • Platsen är lämplig.
  • Fästpunkterna i båten är väldimensionerade, sitter ordentligt fast och inte nöter på förtöjningslinorna.
  • Förtöjningslinorna är hela och rätt dimensionerade.
  • Linorna har fungerande ryckdämpning och är skyddade mot nötning.
  • Båten är riktigt avfendrad mot andra båtar.
  • Båten klarar förändringar i vattenståndet.

Förtöjningslinor

Köp alltid förtöjningslinor av högsta kvalitet och dimensionera dem efter din båt. Följ tillverkarens rekommendationer. Linorna ska vara oskadade och minst så kraftiga som anges här i tabellen.

 

Förtöjningslinor - diameter i skyddat läge

 

 

Båtens vikt

Långfibrig

polyester/

polyamid

Armerad

kortfibrig

polyester

200 kg

10 mm

12 mm

500 kg

12 mm

14 mm

1 000 kg

14 mm

16 mm

2 000 kg

14 mm

16 mm

3 000 kg

16 mm

18 mm

4 000 kg

18 mm

20 mm

6 000 kg

20 mm

22 mm

8 000 kg

22 mm

24 mm

 

Byt de permanenta förtöjningslinorna regelbundet. Skadade linor ska bytas ut snarast. Kontrollera dem extra noga vid knopar och brytpunkter. 

För att båten inte ska kunna slita sig måste du alltid använda någon typ av ryckdämpning. Det är extra viktigt när den ligger vid flytbrygga. Dimensionera ryckdämpningen efter din båt och följ tillverkarens anvisningar vid montering. 

Nötningsskydd ska finnas på förtöjningslinorna där de kan gnida mot andra materiel eller varandra. 

Båtens förtöjningsbeslag: 

Kontrollera att pollare, knapar och ring- eller öglebultar är hela och så stora att du kan använda förtöjningslinor av minst den dimension som anges i tabellen nedan.

 

Förtöjningslinor - diameter i utsatt läge

 

 

Båtens vikt

Långfibrig

polyester/

polyamid

Armerad

kortfibrig         

polyester

200 kg

12 mm

14 mm

500 kg

14 mm

16 mm

1 000 kg

16 mm

18 mm

2 000 kg

18 mm

20 mm

3 000 kg

20 mm

22 mm

4 000 kg

22 mm

24 mm

6 000 kg

22 mm

24 mm

8 000 kg

24 mm

26 mm

Förtöjningsbeslagen ska vara så kraftiga och stabilt monterade att de håller för stora belastningar, som vid ryck och bogsering.

 

Här ser du några exempel på olika förtöjningar.

 

 

 

Behöver du lära dig mera om knopar?

Kolla till exempel här http://homepage.mac.com/tobias.lindgren/knepiga_knopar/

det finns också mycket annat material på webben på det här området, sök via Google bara!

 

 

Startsidan