Fisket i Kattegatt sommaren 2009

 

Som de flesta känner till har Fiskeriverket gett ut nya bestämmelser om fisket i Kattegatt.

Detta berör oss som går ut och fiskar härutanför i sommar.

 

Här kan du titta på Fiskeriverkets regler om detta

FIFS 2008-35-ev

tyvärr blev en longitudangivelse fel i denna författning, rättelsen ser du strax här under

OBS!OBS!OBS!

Mera lättillgänglig är informationen som kallas Fiskefria områden i Kattegatt som du hittar hos Länsstyrelsen i Halland (http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/EC9A1E0E-7B3E-4360-9AC9-B0966CFE30AD/0/Fiskefriaområden2009.pdf)

Denna fil innehåller även en tydlig karta.

Här kan du enklast titta på den HÄR

OBS! i Länsstyrelsens information är Fiskeriverkets tryckfel rättat.

 

 

Rättelse av FIFS 2008:35 rörande torskfredningsområdet i Kattegatt

Rättelse av FIFS 2008:35 angående koordinater avseende fredade områden i Kattegatt.

I Fiskeriverkets föreskrift 2008:35 är en positionsangivelse felaktigt angiven. I fredningsområdet södra Kattegatt - nordöstra området respektive södra Kattegatt - sydöstra området skall den position som anges till 12 38,80 Long. O vara 12 30,80 Long O.
Publicerad: 2009-01-02   Sidansvarig

Startsidan